Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών

Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών2023-10-15T18:54:42+03:00

Stock Options

Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών Stock options are a form of equity compensation that allows an employee to buy a specific number of shares at a pre-set price often called...

Go to Top