The LND Startup Hub

The LND Startup Hub2023-11-21T10:04:20+02:00

Η επιλογή του κατάλληλου νομικού και χρηματοοικονομικού σχήματος αποτελεί το θεμέλιο λίθο κάθε πετυχημένου επιχειρηματικού εγχειρήματος. Οι ιδρυτές μιας Startup τόσο στο ιδρυτικό στάδιο όσο και κατά τη λειτουργία της επιχείρησης βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με κομβικές επιλογές με πολυδιάστατες νομικές και οικονομοτεχνικές προεκτάσεις. Το LND-StartupHub φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα one stop shop για startup σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης τους. Από την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου και την σύσταση της εταιρείας , στην αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων, την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας έως την επεξεργασία των επιλογών εξόδου, η εξειδικευμένη ομάδα μας παρέχει πλήρεις , εξατομικευμένες και καθετοποιημένες υπηρεσίες σε νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς.

Ειδικά αναφορικά με τους τεχνοβλαστούς (spin-off), διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία στην συνεργασία με ερευνητικές ομάδες και ιδρύματα με σκοπό την προετοιμασία της σύμβασης τεχνοβλαστού αλλά και τις απαραίτητες συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας που επιτρέπουν την επιτυχή μεταφορά στην αγορά των αποτελεσμάτων της έρευνας.

LND StartupHub Services

Q&A

A: Under the threat of GDPR fines, the importance of a thorough Data Protection system cannot be understated.

Key Data Protection Documents

1.Website Privacy Policy
2. Cookie Notice
3. Data Protection Policy
4.Data Processing Policy

Stock Options

Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών

Stock options are a form of equity compensation that allows an employee to buy a specific number of shares at a pre-set price often called strike price, exercise price or grant price. As the purchase price stays fixed, if the value of the company’s stock goes up, the stock option holder could make money on the difference.

Why Offer Stock Options

Stock options are commonly granted by startups to their employees, advisors and executives as part of their compensation package providing them an opportunity to share in the company’s success.

Vesting

Stock options are vested over a given time period to ensure that the employee sticks with the company for a while. Vesting schedule is typically outlined in the stock option agreement. Many companies have a vesting schedule that is four years long, often beginning with a standard one-year “cliff.” A cliff is a period of time that has to elapse before you get any of your vested options.

Can Any Company Type Grant Stock Options

Under Greek law both SA and Private Companies (IKE) can issue Stock Options. However, only the stock options issued by SA Companies are subject to a preferential tax treatment

What people are saying

Go to Top