03 Οκτ

Την 1η Ιουνίου 2023 εγκαινιάστηκε το νέο Ενιαίο Σύστημα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για την Ευρώπη. Το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει ενιαία προστασία σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες παρέχοντας τεράστια πλεονεκτήματα κόστους και μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο ενισχύοντας ταυτόχρονα την εφευρετικότητα και την επιχειρηματικότητα.

Το νέο Ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βασίζεται στο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από τον Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνείας (EPO) σύμφωνα με τους κανόνες της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (EPC), επομένως δεν αλλάζει τίποτα στη φάση πριν από τη χορήγηση και ισχύουν τα ίδια υψηλά πρότυπα ποιοτικής αναζήτησης και εξέτασης.

Μετά τη χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο κάτοχος του διπλώματος μπορεί να ζητήσει ενιαία ισχύ, λαμβάνοντας έτσι ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ (Unitary Patent) σε όλα τα συμβαλλόμενα κράτη που εχουν θέσει το σύστημα σε εφαρμογή. Το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ήδη τεθεί σε ισχύ σε 17 κράτη. H Ελλάδα έχει υπογράψει τη σύμβαση προσχώρησης αλλά δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το νέο σύστημα.

Κώδικας Καλής Πρακτικής σχετικά με τη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων
EU Artificial Intelligence Act

Μοιράσου το!