Η Γεωργία Σαμψωνίδου αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2021. Από τον Νοέμβριο του έτους 2021 εργάζεται στο Δικηγορικό μας Γραφείο παρακολουθώντας την εξέλιξη σύνθετων και ποικίλων υποθέσεων. Το έτος 2022 εισήχθη στο ΠΜΣ “Δίκαιο της Επιχείρησης” του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Τα επιστημονικά και δικηγορικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία του Εταιρικού και Αστικού Δικαίου και του Δικαίου των Επιχειρήσεων.

T: +30 2310501532 
M: +30 6908448973
E: Sampsonidou@Lndlaw.gr