Η Μαρία Νινιατσούδη είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2002 και δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Κύριο πεδίο γνώσης της, το Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων με ειδίκευση σε ζητήματα καινοτομίας και έρευνας δημοσίων συμβάσεων. Εμπειρία στις διαδικασίες των προεμπορικών συμβάσεων και των συμβάσεων καινοτομίας, PCP και PPI. Δραστηριοποιείται στα ίδια αντικείμενα και στην Κύπρο. Ανήκει στο διεθνές δίκτυο των δικηγόρων Eυρωπαϊκής Υποστήριξης για τις Δημόσιες Συμβάσεις καινοτομίας [eafip]. Ενασχόληση με ζητήματα ειδικού διοικητικού δικαίου και σχετική συμβουλευτική και εκπροσώπηση σε δημόσιο και ιδιώτες.

Πολυετής εμπειρία στη διαχείριση ακινήτων και στην επίλυση των ζητημάτων τους, των πολεοδομικών και χωροταξικών θεμάτων τους περιλαμβανομένων

T: +30 2310548074
M: +30 6977503392
E: Niniatsoudi@Lndlaw.gr