Νομική συμβουλή και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις που αφορούν εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες, διανομή, δουλείες και λοιπά ζητήματα ακινήτων. Διαχείριση περιουσίας εν ζωή και αιτία θανάτου. Επίλυση νομικών και πολεοδομικών ζητημάτων επί μεταβιβάσεων ακινήτων λόγω πώλησης, δωρεάς, γονικής παροχής. Λεπτομερή διαχείριση κληροδοτημάτων.