Η κατοχύρωση και οργάνωση συστημάτων εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας – Συστήματα Δικαιόχρησης) αποτελεί ένα από τα βασικά αντικείμενα εξειδίκευσης και ενασχόλησης του γραφείου μας.