03 Οκτ

Την 1 Μαρτίου 2023 υιοθετήθηκε ως Σύσταση της Επιτροπής Ένας Κώδικας Καλής Πρακτικής σχετικά με τη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων που παράγονται στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Στοχεύει στην αύξηση της χρήσης των αποτελεσμάτων της έρευνας και στην επιτάχυνση της μεταφοράς στην αγορά καινοτόμων τεχνολογιών. Η Σύσταση αυτή θέτει κανόνες προκειμένου να απαντήσει σε συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς έρευνας και καινοτομίας, όπως η αποτελεσματική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων σε κοινές ερευνητικές δραστηριότητες

IP Valuation
The Unitary Patent

Μοιράσου το!